ПОКАНА за свикване на Общо събрание на акционерите на „ЦИИТ“АД на 12.09.2022 година

ПОКАНА за свикване на Общо събрание на акционерите на „Бизнес Иновационен Център – ИЗОТ“АД на 12.09.2022 година
28.08.2022

ПОКАНА за свикване на Общо събрание на акционерите на „ЦИИТ“АД на 12.09.2022 година

ПОКАНА
за свикване на Общо събрание на акционерите на
„Център за Изчислителни и Информационни Технологии“АД
на 12.09.2022 година

Съветът на директорите на „Център за Изчислителни и Информационни Технологии“АД, на основание чл.223 от Търговския закон свиква редовно Общо събрание на акционерите на „БИЦ – ИЗОТ“ АД на 12.09.2022 г. (понеделник), от 10.00 часа, в ресторанта на „ЦИИТ“ АД, в гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 133.

Вижте цялата покана: ЦИИТ