Акредитация

БИЦ ИЗОТ АД е акредитиран да извършва контрол на:
– Електрически уредби и съоръжения до 1000 V;
– Микроклимат;
– Изкуствено осветление;
– Шум.

Контрол на електрически уредби и съоръжения

„БИЦ-ИЗОТ” АД извършва контрол на електрически уредби и съоръжения до
1000 V по следните показатели:
Ефективност на зануляването в електрически уредби и съоръжения
– общо състояние на електрически уредби;
– общо съпротивление на неутралния /нулев/ проводник;
– импеданс на контура “фаза-защитен проводник”.
Защитни и мълниезащитни заземителни инсталации
– ефективност на защитни и мълниезащитни заземителни инсталации;
– съпротивление на заземителя;
– импулсно съпротивление на мълниезащитни заземителни инсталации.
Съпротивление на изолацията

Контрол на физическите параметри на работна и битова среда

„БИЦ-ИЗОТ” АД извършва контрол на физическите параметри на работна и
битова среда по следните показатели:
Микроклимат
– температура;
– относителна влажност на въздуха;
– скорост на движение на въздуха;
– дебит на въздушния поток.
Осветление
Шум