ЧЕСТВАНЕ НА 50 ГОДИНИ ЦИИТ
09.07.2017
ПОКАНА за свикване на Общо събрание на акционерите на „ЦИИТ“АД на 13.09.2023 година
07.09.2023

Мерки срещу Ковид 19

Вследствие  на усложнената епидемична обстановка в страната Ви информираме, че  Ръководството на „БИЦ ИЗОТ”  АД   предприема  всички необходими мерки  за профилактика срещу инфекцията с новия вирус и ограничаване на неговото разпространение във всички критични точки в сградите, свързани с голям трафик на хора.

Санитарно-хигиенните действия  включват: редовна дезинфекция на     подове  в общите части (санитарни възли, фоайета и коридори), тоалетни, мивки, кранове, дръжки на врати, бутони на асансьори, парапети , електрически ключове и др.

Използването на  дезинфектант  с вирусоцидно действие,  съобразено с разрешителните режими за неговото  приложение от Министерството на     здравеопазването. Използва се препаратът  KITERSAN, базиран върху   активните дезинфекциращи свойства на  DDAC (Дидецил-Диметил-Амониев хлорид) и притежаващ широк спектър на въздействие върху всякакви бактерии Gram положителни и Gram отрицателни.

Уведомени са фирмите, обслужващи „БИЦ ИЗОТ” АД – охранителна, както и предлагащите храни и напитки за необходимостта, служителите им да използват лични предпазни средства – маска и ръкавици (където е необходимо).

В тази връзка се обръщаме към Управителите на съответните фирми в сградите на „БИЦ ИЗОТ” АД  за предприемане на необходимите действия по стриктно спазване на ал.1 т.6 от заповед №РД -01-124/13.03 2020 г.  както и ежедневна периодична     дезинфекция на вътрешно-офисните пространства на наетите от тях     помещения. По възможност да  информират и насърчават  служителите си за спазване на  общите правила по отношение на лична хигиена и хигиена на работното място.