Акредитация

БИЦ ИЗОТ АД е акредитиран да извършва контрол на:
– Електрически уредби и съоръжения до 1000 V;
– Микроклимат в работна и битова среда;
– Изкуствено осветление в работна и битова среда;
– Шум в работна среда;
– Шум в околна среда;
– Шум в помещения на жилищни и обществени сгради;

Контрол на електрически уредби и съоръжения

„БИЦ-ИЗОТ” АД извършва контрол на електрически уредби и съоръжения до
1000 V по следните показатели:

Електрически уредби и съоражения до 1000 V:
– съпротвление на изолацията;
– съпротивление на защитна заземителна уредба;
– импеданс на контура “фаза-защитен проводник”.
съпротивление на мълниезащитна заземителна уредба

Контрол на физическите параметри на работна и битова среда

„БИЦ-ИЗОТ” АД извършва контрол на физическите параметри на работна и
битова среда по следните показатели:
Микроклимат
– температура;
– относителна влажност на въздуха;
– скорост на движение на въздуха;
Осветление
Шум:
– Шум в работна среда;
– Шум в околна среда;
– Шум в помещения на жилищни и обществени сгради;