26.03.2024

Тържественото откриване на барелефа на проф. Иван Попов

На 14.03.2024г се състоя официалното откриване на барелефа на проф. Иван Попов. Величието на основоположника на Информационните технологии в България изтъкнаха акад. Кирил Боянов, проф. Стоян Марков и водещият Славомир Йонев. Идеята за барелефа със скулптор Стефан Вепшек представи Боян Цонев. С благодарност към 37-те спонсори, членовете на двата съвета на директори (БИЦ-ИЗОТ АД и ЦИИТ […]
07.09.2023

ПОКАНА за свикване на Общо събрание на акционерите на „Бизнес Иновационен Център – ИЗОТ“АД на 13.09.2023 година

ПОКАНА за свикване на Общо събрание на акционерите на „Бизнес Иновационен Център – ИЗОТ“АД на 13.09.2022 година Съветът на директорите на „Бизнес Иновационен Център – ИЗОТ“ АД („БИЦ – ИЗОТ“ АД), на основание чл.223 от Търговския закон свиква редовно Общо събрание на акционерите на „БИЦ – ИЗОТ“ АД на 13.09.2023 г. (сряда), от 13.30 часа, в […]
07.09.2023

ПОКАНА за свикване на Общо събрание на акционерите на „ЦИИТ“АД на 13.09.2023 година

ПОКАНА за свикване на Общо събрание на акционерите на „Център за Изчислителни и Информационни Технологии“АД на 13.09.2023 година Съветът на директорите на „Център за Изчислителни и Информационни Технологии“АД, на основание чл.223 от Търговския закон свиква редовно Общо събрание на акционерите на „ЦИИТ“ АД на 13.09.2023 г. (сряда), от 10.00 часа, в ресторанта на „ЦИИТ“ АД, в […]
11.08.2021

Мерки срещу Ковид 19

Вследствие  на усложнената епидемична обстановка в страната Ви информираме, че  Ръководството на „БИЦ ИЗОТ”  АД   предприема  всички необходими мерки  за профилактика срещу инфекцията с новия вирус и ограничаване на неговото разпространение във всички критични точки в сградите, свързани с голям трафик на хора. Санитарно-хигиенните действия  включват: редовна дезинфекция на     подове  в общите части (санитарни възли, фоайета […]
09.07.2017

ЧЕСТВАНЕ НА 50 ГОДИНИ ЦИИТ