25.08.2021

Съветът на директорите на „Бизнес Иновационен Център – ИЗОТ“ АД

11.08.2021

Мерки срещу Ковид 19

Вследствие  на усложнената епидемична обстановка в страната Ви информираме, че  Ръководството на „БИЦ ИЗОТ”  АД   предприема  всички необходими мерки  за профилактика срещу инфекцията с новия вирус и ограничаване на неговото разпространение във всички критични точки в сградите, свързани с голям трафик на хора. Санитарно-хигиенните действия  включват: редовна дезинфекция на     подове  в общите части (санитарни възли, фоайета […]
10.07.2021

ПОКАНА за свикване на Общо събрание на акционерите на „Бизнес Иновационен Център – ИЗОТ“АД на 25.08.2021 година

ПОКАНА за свикване на Общо събрание на акционерите на „Бизнес Иновационен Център – ИЗОТ“АД на 25.08.2021 година Съветът на директорите на „Бизнес Иновационен Център – ИЗОТ“ АД („БИЦ – ИЗОТ“ АД), на основание чл.223 от Търговския закон свиква редовно Общо събрание на акционерите на „БИЦ – ИЗОТ“ АД на 25.08.2021 г. (сряда), от 13.30 часа, в […]
09.07.2017

ЧЕСТВАНЕ НА 50 ГОДИНИ ЦИИТ