ИТЕМА-ПГ

ИТЕМА-ПГ е водеща българска фирма в областта на компютърната и офис техника. Специализирана е в търговията в ремаркетирани принтери, компютри, лаптопи, мултифункционални устройства, тонер касети, работни станции и копирни машини.

ИТЕМА-ПГ разполага с инженерен сервиз за гаранционна и извънгаранционна поддръжка , консумативи и части.

ПРИМА-ТЕХ-ПРО ООД

ПРИМА-ТЕХ-ПРО ООД е динамично развиваща се компания, специализирана в монтаж на малки и средни серии печатни платки и електронни изделия, която предлага на своите клиенти широка гама от услуги в тази област в продължение на повече от 20 години. Фирмата предоставя услуги в областта на Монтаж на печатни платки и електронни изделия, Доставка на електронни компоненти, Дизайн и доставка на печатни платки и Дизайн и доставка на метални шаблони/стенсили.

Смартком

Смартком осигурява устойчива бизнес стойност за своите клиенти чрез умно и “по мярка” прилагане на водещите световни технологии в телекомуникациите и електрониката.

Предлагаме професионални услуги като, внедряване на оптични мрежи с голям капацитет, интеграция на корпоративни мрежи, аусорсинг на мрежовата поддръжка, изграждане на телеком съоръжения, създаване и интеграция на конвертирани телеком приложения.

Смартком също така обича да създава продукти: Домашен рутер за оператори, Система за наблюдение и локализиране на прекъсванията по оптични комуникационни кабели, Модулно устройство за внедряване на решения от тип “интернет на нещата”. Наши клиенти са телеком оператори от цял свят, както и други големи корпоративни клиенти.

„Хемимонд“ АД

„Хемимонд“ АД е софтуерна компания, създадена през 2003 г. Екипите на фирмата разработват сложни комплексни програмни продукти и решения в областта на моделиране на катастрофични събития и анализ на рисковете, логистика на промишлени предприятия и други специфични области. Фирмата предлага завършен цикъл на софтуерните разработки, включващ анализ на изискванията, архитектура и дизайн, кодиране, тестване и гаранционна поддръжка на програмните решения. Фирмата предлага напълно автоматизирани решения в областта на публичните облачни услуги, включващи инфраструктура като услуга, споделено дисково пространство, платформа за управления на паметта и разполага със собствен съвременен дейта център, също на територията на БИЦ ИЗОТ.“