07.09.2023

ПОКАНА за свикване на Общо събрание на акционерите на „Бизнес Иновационен Център – ИЗОТ“АД на 13.09.2023 година

ПОКАНА за свикване на Общо събрание на акционерите на „Бизнес Иновационен Център – ИЗОТ“АД на 13.09.2022 година Съветът на директорите на „Бизнес Иновационен Център – ИЗОТ“ АД („БИЦ – ИЗОТ“ АД), на основание чл.223 от Търговския закон свиква редовно Общо събрание на акционерите на „БИЦ – ИЗОТ“ АД на 13.09.2023 г. (сряда), от 13.30 часа, в […]
07.09.2023

ПОКАНА за свикване на Общо събрание на акционерите на „ЦИИТ“АД на 13.09.2023 година

ПОКАНА за свикване на Общо събрание на акционерите на „Център за Изчислителни и Информационни Технологии“АД на 13.09.2023 година Съветът на директорите на „Център за Изчислителни и Информационни Технологии“АД, на основание чл.223 от Търговския закон свиква редовно Общо събрание на акционерите на „ЦИИТ“ АД на 13.09.2023 г. (сряда), от 10.00 часа, в ресторанта на „ЦИИТ“ АД, в […]