02.09.2022

ПОКАНА за свикване на Общо събрание на акционерите на „ЦИИТ“АД на 12.09.2022 година

ПОКАНА за свикване на Общо събрание на акционерите на „Център за Изчислителни и Информационни Технологии“АД на 12.09.2022 година Съветът на директорите на „Център за Изчислителни и Информационни Технологии“АД, на основание чл.223 от Търговския закон свиква редовно Общо събрание на акционерите на „БИЦ – ИЗОТ“ АД на 12.09.2022 г. (понеделник), от 10.00 часа, в ресторанта на „ЦИИТ“ […]
28.08.2022

ПОКАНА за свикване на Общо събрание на акционерите на „Бизнес Иновационен Център – ИЗОТ“АД на 12.09.2022 година

ПОКАНА за свикване на Общо събрание на акционерите на „Бизнес Иновационен Център – ИЗОТ“АД на 12.09.2022 година Съветът на директорите на „Бизнес Иновационен Център – ИЗОТ“ АД („БИЦ – ИЗОТ“ АД), на основание чл.223 от Търговския закон свиква редовно Общо събрание на акционерите на „БИЦ – ИЗОТ“ АД на 12.09.2022 г. (понеделник), от 13.30 часа, в […]