ПОКАНА за свикване на Общо събрание на акционерите на „Бизнес Иновационен Център – ИЗОТ“АД на 12.09.2022 година

Мерки срещу Ковид 19
11.08.2021
ПОКАНА за свикване на Общо събрание на акционерите на „ЦИИТ“АД на 12.09.2022 година
02.09.2022

ПОКАНА за свикване на Общо събрание на акционерите на „Бизнес Иновационен Център – ИЗОТ“АД на 12.09.2022 година

ПОКАНА
за свикване на Общо събрание на акционерите на
„Бизнес Иновационен Център – ИЗОТ“АД
на 12.09.2022 година

Съветът на директорите на „Бизнес Иновационен Център – ИЗОТ“ АД („БИЦ – ИЗОТ“ АД), на основание чл.223 от Търговския закон свиква редовно Общо събрание на акционерите на „БИЦ – ИЗОТ“ АД на 12.09.2022 г. (понеделник), от 13.30 часа, в ресторанта на „БИЦ-ИЗОТ“ АД, в гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 133.

Вижте цялата покана: БИЦ-ИЗОТ