ПОКАНА за свикване на Общо събрание на акционерите на „Бизнес Иновационен Център – ИЗОТ“АД на 13.09.2023 година

ПОКАНА за свикване на Общо събрание на акционерите на „ЦИИТ“АД на 13.09.2023 година
07.09.2023

ПОКАНА за свикване на Общо събрание на акционерите на „Бизнес Иновационен Център – ИЗОТ“АД на 13.09.2023 година

ПОКАНА
за свикване на Общо събрание на акционерите на
„Бизнес Иновационен Център – ИЗОТ“АД
на 13.09.2022 година

Съветът на директорите на „Бизнес Иновационен Център – ИЗОТ“ АД („БИЦ – ИЗОТ“ АД), на основание чл.223 от Търговския закон свиква редовно Общо събрание на акционерите на „БИЦ – ИЗОТ“ АД на 13.09.2023 г. (сряда), от 13.30 часа, в ресторанта на „БИЦ-ИЗОТ“ АД, в гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 133.

Вижте цялата покана: БИЦ-ИЗОТ