ПОКАНА за свикване на Общо събрание на акционерите на „Бизнес Иновационен Център – ИЗОТ“АД на 13.09.2023 година

ПОКАНА за свикване на Общо събрание на акционерите на „ЦИИТ“АД на 13.09.2023 година
07.09.2023
Тържественото откриване на барелефа на проф. Иван Попов
26.03.2024

ПОКАНА за свикване на Общо събрание на акционерите на „Бизнес Иновационен Център – ИЗОТ“АД на 13.09.2023 година

ПОКАНА
за свикване на Общо събрание на акционерите на
„Бизнес Иновационен Център – ИЗОТ“АД
на 13.09.2022 година

Съветът на директорите на „Бизнес Иновационен Център – ИЗОТ“ АД („БИЦ – ИЗОТ“ АД), на основание чл.223 от Търговския закон свиква редовно Общо събрание на акционерите на „БИЦ – ИЗОТ“ АД на 13.09.2023 г. (сряда), от 13.30 часа, в ресторанта на „БИЦ-ИЗОТ“ АД, в гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 133.

Вижте цялата покана: БИЦ-ИЗОТ