Ресторант

Ресторант състоящ се от търговска част/столова – 335 кв.м. и кухня и склад към нея оборудван с хладилна камера 25 кв.м. с обща площ 408 кв.м.
Ресторантът се намира в на партера.