„БИЗНЕС ИНОВАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ИЗОТ“ АД

Адрес:

София 1784, бул. “Цариградско шосе” № 133

 

Телефон:

(+359 2) 8090 300

 

E-mail:

admin@bic-izot.com


  Please prove you are human by selecting the Heart.

  Бизнес Иновационен Център-ИЗОТ Акционерно Дружество

  Прокурист

  инж. Славомир Йонев

  Офис:
  260

   

  Телефон:
  02 80 90 268

   

  Мобилен:
  0878 259 819

   

  E-mail:
  sl.yonev@bic-izot.com

  ЗВЕНО „ДОГОВОРИ И ОБСЛУЖВАНЕ НА НАЕМАТЕЛИ”

  Ръководител

  инж. Слави Божинов

  Офис:
  251

   

  Телефон:
  02 80 90 268

   

  Мобилен:
  0879 166 895

   

  E-mail:
  s.bojinov@bic-izot.com

  ЦЕНТЪР ЗА ИЗПИТВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННА И ОФИС ТЕХНИКА

  Ръководител център

  инж. Евгения Алексиева

  Офис:
  403

   

  Телефон:
  02 8090 435: 02 8090 284

   

  Мобилен:
  0894 365 244

   

  E-mail:
  cil@bic-izot.com